Bug 17851: Add Elasticsearch config to koha-conf.xml - Add missing entries to koha...
authorOlli-Antti Kivilahti <olli-antti.kivilahti@jns.fi>
Fri, 13 Jan 2017 15:00:21 +0000 (15:00 +0000)
committerMartin Renvoize <martin.renvoize@ptfs-europe.com>
Mon, 7 Oct 2019 13:09:10 +0000 (14:09 +0100)
commite26ab5d79094e2c420542f8e8781aac347380bda
tree8b06da8c2ef1474b782fb5c5cc88125df9158f45
parent26c0b237649602ba21763059e05873b5161e7280
Bug 17851: Add Elasticsearch config to koha-conf.xml - Add missing entries to koha-install-log

Sponsored-by: Koha-Suomi Oy
Signed-off-by: Johanna Raisa <johanna.raisa@gmail.com>
Signed-off-by: Nick Clemens <nick@bywatersolutions.com>
Signed-off-by: Martin Renvoize <martin.renvoize@ptfs-europe.com>
misc/koha-install-log