Procházet zdrojové kódy

Bug 17169: (QA followup) Add NORMARC and UNIMARC definitions for CCODE

Signed-off-by: Tomas Cohen Arazi <tomascohen@theke.io>

Signed-off-by: Jonathan Druart <jonathan.druart@bugs.koha-community.org>

Signed-off-by: Brendan A Gallagher <brendan@bywatersolutions.com>
17.05.x
Tomas Cohen Arazi před 5 roky
odevzdal Brendan A Gallagher
rodič
revize
0b7702d003
  1. 10
      admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml

10
admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml

@ -1263,6 +1263,16 @@ biblios:
marc_type: marc21
sort: ~
suggestible: ''
- facet: '1'
marc_field: '9528'
marc_type: normarc
sort: ~
suggestible: ''
- facet: '1'
marc_field: '9958'
marc_type: unimarc
sort: ~
suggestible: ''
type: ''
control-number:
label: control-number

Načítá se…
Zrušit
Uložit