Преглед на файлове

Bug 26051: Add sort=1 on cn-sort in mappings.yaml

Signed-off-by: David Nind <david@davidnind.com>
Signed-off-by: Martin Renvoize <martin.renvoize@ptfs-europe.com>

Signed-off-by: Jonathan Druart <jonathan.druart@bugs.koha-community.org>
master
родител
ревизия
8790fe908d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml

+ 1
- 1
admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml Целия файл

@@ -1530,7 +1530,7 @@ biblios:
- facet: ''
marc_field: 9526
marc_type: marc21
sort: ~
sort: 1
suggestible: ''
type: ''
cn-suffix:


Зареждане…
Отказ
Запис