Преглед на файлове

Bug 23204: Update the mappings.yaml file with the output generated

We need to be consistent and provide the mappings.yaml file generated by
the script.

Signed-off-by: Jonathan Druart <jonathan.druart@bugs.koha-community.org>
Signed-off-by: Martin Renvoize <martin.renvoize@ptfs-europe.com>
20.05.x
Jonathan Druart преди 1 година
committed by Martin Renvoize
родител
ревизия
e944f2f6fd
Подписан от: martin.renvoize GPG ключ ID: 422B469130441A0F
  1. 1649
      admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml

1649
admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл

Зареждане…
Отказ
Запис