Main Koha release repository https://koha-community.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Martin Renvoize 33dd62d661 Bug 28640: Expose EDI Status on basket details page 1 miesiąc temu
..
acqui-home.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
add_user_search.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
addorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
addorderiso2709.pl Bug 17600: Fix tests 3 tygodni temu
ajax-getauthvaluedropbox.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
basket.pl Bug 28640: Expose EDI Status on basket details page 1 tydzień temu
basketgroup.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
basketheader.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
booksellers.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
cancelorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
check_budget_total.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
check_uniqueness.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
duplicate_orders.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
edi_ean.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
edifactmsgs.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
edimsg.pl Bug 17600: Fix tests 3 tygodni temu
finishreceive.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
histsearch.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
invoice-files.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
invoice.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
invoices.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
lateorders-export.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
lateorders.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
modordernotes.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
neworderempty.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
newordersubscription.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
newordersuggestion.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
ordered.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
orderreceive.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
parcel.pl Bug 17600: Fix tests 3 tygodni temu
parcels.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
showorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
spent.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
supplier.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
transferorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
uncertainprice.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
updatesupplier.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu
z3950_search.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 tygodni temu