Main Koha release repository https://koha-community.org
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
Martin Renvoize 33dd62d661 Bug 28640: Expose EDI Status on basket details page 1 månad sedan
..
acqui-home.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
add_user_search.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
addorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
addorderiso2709.pl Bug 17600: Fix tests 3 veckor sedan
ajax-getauthvaluedropbox.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
basket.pl Bug 28640: Expose EDI Status on basket details page 1 vecka sedan
basketgroup.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
basketheader.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
booksellers.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
cancelorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
check_budget_total.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
check_uniqueness.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
duplicate_orders.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
edi_ean.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
edifactmsgs.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
edimsg.pl Bug 17600: Fix tests 3 veckor sedan
finishreceive.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
histsearch.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
invoice-files.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
invoice.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
invoices.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
lateorders-export.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
lateorders.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
modordernotes.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
neworderempty.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
newordersubscription.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
newordersuggestion.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
ordered.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
orderreceive.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
parcel.pl Bug 17600: Fix tests 3 veckor sedan
parcels.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
showorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
spent.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
supplier.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
transferorder.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
uncertainprice.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
updatesupplier.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan
z3950_search.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 3 veckor sedan