Main Koha release repository https://koha-community.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Jonathan Druart 9d6d641d1f Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 5 lat temu
..
400.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 2 tygodni temu
401.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 2 tygodni temu
402.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 2 tygodni temu
403.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 2 tygodni temu
404.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 2 tygodni temu
500.pl Bug 17600: Standardize our EXPORT_OK 2 tygodni temu