Main Koha release repository https://koha-community.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

21 wiersze
346 B

{
"env": {
"browser": true,
"jquery": true
},
"extends": "eslint:recommended",
"rules": {
"indent": [
"error",
4
],
"linebreak-style": [
"error",
"unix"
],
"semi": [
"error",
"always"
]
}
}