Main Koha release repository https://koha-community.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Fridolin Somers 8790fe908d Bug 26051: Add sort=1 on cn-sort in mappings.yaml 4 miesięcy temu
..
field_config.yaml Bug 24807: Add "year" type to improve sorting behaviour 8 miesięcy temu
index_config.yaml Bug 27043: Add to number_of_replicas and number_of_shards to index config 5 miesięcy temu
mappings.pl Bug 25054: Display search field aliases in Search Engine Configuration 5 miesięcy temu
mappings.yaml Bug 26051: Add sort=1 on cn-sort in mappings.yaml 3 miesięcy temu