Main Koha release repository https://koha-community.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Fridolin Somers 8790fe908d Bug 26051: Add sort=1 on cn-sort in mappings.yaml 4 miesięcy temu
..
elasticsearch Bug 26051: Add sort=1 on cn-sort in mappings.yaml 3 miesięcy temu