Преглед на файлове

fixing pay glitch

master
chris преди 20 години
родител
ревизия
5d24b172e9
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      pay.pl

+ 3
- 0
pay.pl Целия файл

@@ -12,6 +12,9 @@ my $input=new CGI;


my $bornum=$input->param('bornum');
if ($bornum eq ''){
$bornum=$input->param('bornum0');
}
#get borrower details
my $data=borrdata('',$bornum);
my $user=$input->remote_user;


Зареждане…
Отказ
Запис