Kumara - predecessor to Koha
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
chris b94e85570f getting paying accounts working 21 lat temu
C4 getting paying accounts working 21 lat temu
acqui fixin up a glitch that caused classes to be lost 21 lat temu
sec getting paying accounts working 21 lat temu
acqorders.pl bringing cvs tree into line 22 lat temu
addbiblio.pl Adding biblios is working 22 lat temu
addborrower.pl Working on web interface 22 lat temu
additem.pl script to add an item to the database 22 lat temu
booksellers.pl bringing cvs tree into line 22 lat temu
boraccount.pl got modifying accounts fixed up 21 lat temu
borrwraper.pl works in progress 22 lat temu
charges.pl fixing fine info 22 lat temu
circ.pl lots of work cirv 1.3 done 22 lat temu
countissues.pl working on issues reports 22 lat temu
countoverdues.pl working on overdues 22 lat temu
countowing.pl more reports 22 lat temu
countpaid.pl reports for stock 22 lat temu
countreturns.pl *** empty log message *** 22 lat temu
delitem.pl deleting fulling deleting 22 lat temu
delitems.sql *** empty log message *** 22 lat temu
detail.pl fixes 22 lat temu
doreturns.pl lots of work cirv 1.3 done 22 lat temu
fines.pl bugfixes 22 lat temu
fixborrower.pl work 22 lat temu
fixcatalog.pl work 22 lat temu
fixrefs.pl tidy up books marked as ref 22 lat temu
insertdata.pl fixed " error 22 lat temu
issuewrapper.pl works in progress 22 lat temu
makebaskets.pl misc scripts 22 lat temu
makeformats.pl misc scripts 22 lat temu
member.pl work 22 lat temu
memberentry.pl fixing alt info 22 lat temu
modbib.pl tons of changesd to cataloging 22 lat temu
modbibitem.pl working on requests 22 lat temu
moditem.pl getting more mod item functionaltity 22 lat temu
modrequest.pl working on requests 22 lat temu
moredetail.pl working on requests 22 lat temu
moremember.pl getting paying accounts working 21 lat temu
newmember.pl fixed " error 22 lat temu
opac-search.pl continuing bug fixes 22 lat temu
orderbreakdown.pl bringing cvs tree into line 22 lat temu
owtest.pl Changes to interface and circulation 22 lat temu
pay.pl getting paying accounts working 21 lat temu
placerequest.pl TIdy up 22 lat temu
readingrec.pl file to print out borrower reading record 22 lat temu
renewscript.pl script to do renewals from the web 22 lat temu
reports.pl reports for stock 22 lat temu
request.pl fixing some reserve glitches 22 lat temu
reservereport.pl change to report 22 lat temu
reservereport.xls report ready for excel 22 lat temu
returnswrapper.pl lots of work cirv 1.3 done 22 lat temu
search.pl change tr colour 22 lat temu
showbudget.pl *** empty log message *** 22 lat temu
stats.pl fix 22 lat temu
subjectsearch.pl fixed broken links 22 lat temu
test.pl speeding up searches ... well trying to 22 lat temu
testissue.pl lots of work cirv 1.3 done 22 lat temu
tidyaccounts.pl script to tidy errors 21 lat temu
updatebibitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable 21 lat temu
updatebiblio.pl getting more mod item functionaltity 22 lat temu
updatecharges.pl Updates categoryitem in database for charging for overdue items 22 lat temu
updateitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable 21 lat temu