Kumara - predecessor to Koha
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
chris b94e85570f getting paying accounts working 21 år sedan
C4 getting paying accounts working 21 år sedan
acqui fixin up a glitch that caused classes to be lost 21 år sedan
sec getting paying accounts working 21 år sedan
acqorders.pl bringing cvs tree into line 22 år sedan
addbiblio.pl Adding biblios is working 22 år sedan
addborrower.pl Working on web interface 22 år sedan
additem.pl script to add an item to the database 22 år sedan
booksellers.pl bringing cvs tree into line 22 år sedan
boraccount.pl got modifying accounts fixed up 21 år sedan
borrwraper.pl works in progress 22 år sedan
charges.pl fixing fine info 22 år sedan
circ.pl lots of work cirv 1.3 done 22 år sedan
countissues.pl working on issues reports 22 år sedan
countoverdues.pl working on overdues 22 år sedan
countowing.pl more reports 22 år sedan
countpaid.pl reports for stock 22 år sedan
countreturns.pl *** empty log message *** 22 år sedan
delitem.pl deleting fulling deleting 22 år sedan
delitems.sql *** empty log message *** 22 år sedan
detail.pl fixes 22 år sedan
doreturns.pl lots of work cirv 1.3 done 22 år sedan
fines.pl bugfixes 22 år sedan
fixborrower.pl work 22 år sedan
fixcatalog.pl work 22 år sedan
fixrefs.pl tidy up books marked as ref 22 år sedan
insertdata.pl fixed " error 22 år sedan
issuewrapper.pl works in progress 22 år sedan
makebaskets.pl misc scripts 22 år sedan
makeformats.pl misc scripts 22 år sedan
member.pl work 22 år sedan
memberentry.pl fixing alt info 22 år sedan
modbib.pl tons of changesd to cataloging 22 år sedan
modbibitem.pl working on requests 22 år sedan
moditem.pl getting more mod item functionaltity 22 år sedan
modrequest.pl working on requests 22 år sedan
moredetail.pl working on requests 22 år sedan
moremember.pl getting paying accounts working 21 år sedan
newmember.pl fixed " error 22 år sedan
opac-search.pl continuing bug fixes 22 år sedan
orderbreakdown.pl bringing cvs tree into line 22 år sedan
owtest.pl Changes to interface and circulation 22 år sedan
pay.pl getting paying accounts working 21 år sedan
placerequest.pl TIdy up 22 år sedan
readingrec.pl file to print out borrower reading record 22 år sedan
renewscript.pl script to do renewals from the web 22 år sedan
reports.pl reports for stock 22 år sedan
request.pl fixing some reserve glitches 22 år sedan
reservereport.pl change to report 22 år sedan
reservereport.xls report ready for excel 22 år sedan
returnswrapper.pl lots of work cirv 1.3 done 22 år sedan
search.pl change tr colour 22 år sedan
showbudget.pl *** empty log message *** 22 år sedan
stats.pl fix 22 år sedan
subjectsearch.pl fixed broken links 22 år sedan
test.pl speeding up searches ... well trying to 22 år sedan
testissue.pl lots of work cirv 1.3 done 22 år sedan
tidyaccounts.pl script to tidy errors 21 år sedan
updatebibitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable 21 år sedan
updatebiblio.pl getting more mod item functionaltity 22 år sedan
updatecharges.pl Updates categoryitem in database for charging for overdue items 22 år sedan
updateitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable 21 år sedan