Kumara - predecessor to Koha
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
chris b94e85570f getting paying accounts working 21 yıl önce
C4 getting paying accounts working 21 yıl önce
acqui fixin up a glitch that caused classes to be lost 21 yıl önce
sec getting paying accounts working 21 yıl önce
acqorders.pl bringing cvs tree into line 22 yıl önce
addbiblio.pl Adding biblios is working 22 yıl önce
addborrower.pl Working on web interface 22 yıl önce
additem.pl script to add an item to the database 22 yıl önce
booksellers.pl bringing cvs tree into line 22 yıl önce
boraccount.pl got modifying accounts fixed up 21 yıl önce
borrwraper.pl works in progress 22 yıl önce
charges.pl fixing fine info 22 yıl önce
circ.pl lots of work cirv 1.3 done 22 yıl önce
countissues.pl working on issues reports 22 yıl önce
countoverdues.pl working on overdues 22 yıl önce
countowing.pl more reports 22 yıl önce
countpaid.pl reports for stock 22 yıl önce
countreturns.pl *** empty log message *** 22 yıl önce
delitem.pl deleting fulling deleting 22 yıl önce
delitems.sql *** empty log message *** 22 yıl önce
detail.pl fixes 22 yıl önce
doreturns.pl lots of work cirv 1.3 done 22 yıl önce
fines.pl bugfixes 22 yıl önce
fixborrower.pl work 22 yıl önce
fixcatalog.pl work 22 yıl önce
fixrefs.pl tidy up books marked as ref 22 yıl önce
insertdata.pl fixed " error 22 yıl önce
issuewrapper.pl works in progress 22 yıl önce
makebaskets.pl misc scripts 22 yıl önce
makeformats.pl misc scripts 22 yıl önce
member.pl work 22 yıl önce
memberentry.pl fixing alt info 22 yıl önce
modbib.pl tons of changesd to cataloging 22 yıl önce
modbibitem.pl working on requests 22 yıl önce
moditem.pl getting more mod item functionaltity 22 yıl önce
modrequest.pl working on requests 22 yıl önce
moredetail.pl working on requests 22 yıl önce
moremember.pl getting paying accounts working 21 yıl önce
newmember.pl fixed " error 22 yıl önce
opac-search.pl continuing bug fixes 22 yıl önce
orderbreakdown.pl bringing cvs tree into line 22 yıl önce
owtest.pl Changes to interface and circulation 22 yıl önce
pay.pl getting paying accounts working 21 yıl önce
placerequest.pl TIdy up 22 yıl önce
readingrec.pl file to print out borrower reading record 22 yıl önce
renewscript.pl script to do renewals from the web 22 yıl önce
reports.pl reports for stock 22 yıl önce
request.pl fixing some reserve glitches 22 yıl önce
reservereport.pl change to report 22 yıl önce
reservereport.xls report ready for excel 22 yıl önce
returnswrapper.pl lots of work cirv 1.3 done 22 yıl önce
search.pl change tr colour 22 yıl önce
showbudget.pl *** empty log message *** 22 yıl önce
stats.pl fix 22 yıl önce
subjectsearch.pl fixed broken links 22 yıl önce
test.pl speeding up searches ... well trying to 22 yıl önce
testissue.pl lots of work cirv 1.3 done 22 yıl önce
tidyaccounts.pl script to tidy errors 21 yıl önce
updatebibitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable 21 yıl önce
updatebiblio.pl getting more mod item functionaltity 22 yıl önce
updatecharges.pl Updates categoryitem in database for charging for overdue items 22 yıl önce
updateitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable 21 yıl önce