Kumara - predecessor to Koha
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 

63 rindas
3.5 KiB

#!/usr/bin/perl
#script to display detailed information
#written 8/11/99
use strict;
#use DBI;
use C4::Search;
use CGI;
use C4::Output;
my $input = new CGI;
print $input->header;
print startpage();
print startmenu();
my $blah;
my $env;
my $subject=$input->param('subject');
#my $title=$input->param('title');
my $type=$input->param('type');
my @items=subsearch(\$blah,$subject);
#print @items;
my $count=@items;
my $i=0;
print center();
print mktablehdr;
print mktablerow(4,'#99cc33',bold('TITLE'),bold('AUTHOR'),bold('COUNT'),bold('LOCATION'),"/images/background-mem.gif");
my $colour=1;
while ($i < $count){
my @results=split('\t',$items[$i]);
$results[0]=mklink("/cgi-bin/kumara/detail.pl?bib=$results[2]",$results[0]);
my $word=$results[1];
$word=~ s/ //g;
$word=~ s/\,/\,%20/;
$results[1]=mklink("/cgi-bin/kumara/search.pl?author=$word",$results[1]);
my ($count,$lcount,$nacount,$fcount,$scount)=itemcount($env,$results[2]);
$results[3]=$count;
if ($nacount > 0){
$results[4]=$results[4]."On Loan 1";
}
if ($lcount > 0){
$results[4]=$results[4]." L$lcount";
}
if ($fcount > 0){
$results[4]=$results[4]." F$fcount";
}
if ($scount > 0){
$results[4]=$results[4]." S$scount";
}
$results[6]=mklink("/cgi-bin/koha/request.pl?bib=$results[2]","Request");
if ($colour == 1){
print mktablerow(5,'#ffffcc',$results[0],$results[1],$results[3],$results[4],$results[6]);
$colour=0;
} else{
print mktablerow(5,'white',$results[0],$results[1],$results[3],$results[4],$results[6]);
$colour=1;
}
$i++;
}
print endcenter();
print mktableft();
print endmenu();
print endpage();