Kumara - predecessor to Koha
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
chris fc70288d55 tidying up 22 lat temu
C4 tidying up 22 lat temu
addbiblio.pl Adding biblios is working 22 lat temu
addborrower.pl Working on web interface 22 lat temu
additem.pl script to add an item to the database 22 lat temu
charges.pl fixing fine info 22 lat temu
countissues.pl working on issues reports 22 lat temu
countoverdues.pl working on overdues 22 lat temu
countowing.pl more reports 22 lat temu
countpaid.pl reports for stock 22 lat temu
countreturns.pl *** empty log message *** 22 lat temu
detail.pl tidying up 22 lat temu
fines.pl tidying up 22 lat temu
fixborrower.pl working 22 lat temu
insertdata.pl frantic work on members 22 lat temu
member.pl working 22 lat temu
memberentry.pl frantic work on members 22 lat temu
modbib.pl Script to modify or delete an existing biblio 22 lat temu
moditem.pl Script to modify an item 22 lat temu
moredetail.pl tidying up 22 lat temu
newmember.pl frantic work on members 22 lat temu
opac-search.pl more work on generalising 22 lat temu
owtest.pl change to debug_msg 22 lat temu
placerequest.pl work on reserves 22 lat temu
reports.pl reports for stock 22 lat temu
request.pl tidying up search results 22 lat temu
search.pl tidying up 22 lat temu
subjectsearch.pl tidying up 22 lat temu
test.pl speeding up searches ... well trying to 22 lat temu
testissue.pl Fixing files not found 22 lat temu
updatecharges.pl Updates categoryitem in database for charging for overdue items 22 lat temu