Kumara - predecessor to Koha
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
chris 052cfb3dff quick fix před 20 roky
C4 whole raft of cosmetic changes před 20 roky
acqui quick fix před 20 roky
misc tidying up před 20 roky
sec fix před 20 roky
telnet Script to insert data about junior/children into members table před 20 roky
boraccount.pl got modifying accounts fixed up před 21 roky
borrwraper.pl works in progress před 21 roky
charges.pl fixing fine info před 21 roky
delbiblio.pl getting biblio numbers před 21 roky
delitem.pl deleting fulling deleting před 21 roky
detail.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
fines.pl just commenting před 20 roky
imemberentry.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
insertdata.pl iscript to add borrower před 20 roky
insertidata.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
insertjdata.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
jmemberentry.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
member.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
memberentry.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
modbib.pl fixed problem with " in titles před 20 roky
modbibitem.pl t places showing před 21 roky
moditem.pl changing button před 20 roky
modrequest.pl got modifying reserves working correctly před 21 roky
moredetail.pl place going před 20 roky
moremember.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
newimember.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
newjmember.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
newmember.pl fixed " error před 21 roky
opac-search.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
orderbreakdown.pl bringing cvs tree into line před 21 roky
pay.pl dunno před 20 roky
placerequest.pl got book title showing against reserve charge před 20 roky
readingrec.pl fix před 20 roky
renewscript.pl script to do renewals from the web před 21 roky
reports.pl reports for stock před 21 roky
request.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
reservereport.pl change to report před 21 roky
reservereport.xls report ready for excel před 21 roky
search.pl fixed banner in subject před 20 roky
showbudget.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
simpleredirect.pl Scripts to do with adding junior and institution members před 20 roky
stats.pl Script to insert data about junior/children into members table před 20 roky
stats2.pl new stats před 20 roky
subjectsearch.pl whole raft of cosmetic changes před 20 roky
updatebibitem.pl fixing glitch in assigning books to groups před 20 roky
updatebiblio.pl getting more mod item functionaltity před 21 roky
updatecharges.pl Updates categoryitem in database for charging for overdue items před 21 roky
updateitem.pl make sure when books arent marked as ref they are marked as being loanable před 21 roky