Bug 6810: Fix QA failures
[koha.git] / installer / data / mysql / nb-NO / 1-Obligatorisk / sample_notices.sql
1 -- 
2 -- Default classification sources and filing rules
3 -- for Koha.
4 --
5 -- Copyright (C) 2011 Magnus Enger Libriotech
6 --
7 -- This file is part of Koha.
8 --
9 -- Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
10 -- terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
11 -- Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
12 -- version.
13 -- 
14 -- Koha is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 -- WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
16 -- A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.
17 -- 
18 -- You should have received a copy of the GNU General Public License along
19 -- with Koha; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
20 -- 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
21
22
23 INSERT INTO letter (module, code, name, title, content, message_transport_type)
24 VALUES ('circulation','ODUE','Purring','Purring på dokument','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\nDu har lån som skulle vært levert. Biblioteket krever ikke inn gebyrer, men vennligst lever eller forny lånet/lånene ved biblioteket.\n\n<<branches.branchname>>\n<<branches.branchaddress1>>\n<<branches.branchaddress2>> <<branches.branchaddress3>>\nTelefon: <<branches.branchphone>>\nFax: <<branches.branchfax>>\nE-post: <<branches.branchemail>>\n\nDersom du har et passord og lånet/lånene kan fornyes kan du gjøre dette på nettet. Dersom du overskrider lånetiden med mer enn 30 dager vil lånekortet bli sperret.\n\nFølgende lån har gått over tiden:\n\n<item>"<<biblio.title>>" av <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Strekkode: <<items.barcode>> Gebyr: <<items.fine>></item>\n\nPå forhånd takk.\n\n<<branches.branchname>>\n', 'email'),
25 ('claimacquisition','ACQCLAIM','Periodikapurring','Eksemplar ikke mottatt','<<aqbooksellers.name>>\r\n<<aqbooksellers.address1>>\r\n<<aqbooksellers.address2>>\r\n<<aqbooksellers.address3>>\r\n<<aqbooksellers.address4>>\r\n<<aqbooksellers.phone>>\r\n\r\n<order>Bestillingsnummer <<aqorders.ordernumber>> (<<aqorders.title>>) (<<aqorders.quantity>> ordered) ($<<aqorders.listprice>> each) har ikke blitt mottatt.</order>', 'email'),
26 ('serial','RLIST','Sirkulasjon','Et dokument er nå tilgjengelig','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\r\n\r\nDette dokumentet er tilgjengelig:\r\n\r\n<<biblio.title>>, <<biblio.author>> (<<items.barcode>>)\r\n\r\nVennligst kom og hent det når det passer.', 'email'),
27 ('members','ACCTDETAILS','Mal for kontodetaljer - STANDARD','Dine nye kontodetaljer i Koha.','Hei <<borrowers.title>> <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>.\r\n\r\nDine nye detaljer er:\r\n\r\nBruker:  <<borrowers.userid>>\r\nPassord: <<borrowers.password>>\r\n\r\nDersom det oppstår problemer, vennligst kontakt biblioteket.\r\n\r\nVennlig hilsen,\r\nBiblioteket\r\nkohaadmin@yoursite.org', 'email'),
28 ('circulation','DUE','Innleveringspåminnelse','Innleveringspåminnelse','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\r\n\r\nDette dokumentet må nå leveres:\r\n\r\n<<biblio.title>>, <<biblio.author>> (<<items.barcode>>)', 'email'),
29 ('circulation','DUEDGST','Innleveringspåminnelse (sammendrag)','Innleveringspåminnelse','Du har <<count>> dokumenter som skulle vært levert.', 'email'),
30 ('circulation','PREDUE','Forhåndspåminnelse','Forhåndspåminnelse','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\r\n\r\nDette dokumentet må snart leveres:\r\n\r\n<<biblio.title>>, <<biblio.author>> (<<items.barcode>>)', 'email'),
31 ('circulation','PREDUEDGST','Forhåndspåminnelse (sammendrag)','Forhåndspåminnelse','Du har lånt <<count>> dokumenter som snart må leveres.', 'email'),
32 ('circulation','RENEWAL','Fornying','Fornyinger','Følgende lån har blitt fornyet:\r\n----\r\n<<biblio.title>>\r\n----\r\n', 'email'),
33 ('reserves', 'HOLD', 'Hentemelding', 'Hentemelding fra <<branches.branchname>>', '<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\r\n\r\nEt reservert dokument er klart til henting fra <<reserves.waitingdate>>:\r\n\r\nTittel: <<biblio.title>>\r\nForfatter: <<biblio.author>>\r\nEksemplar: <<items.copynumber>>\r\nHentested: <<branches.branchname>>\r\n<<branches.branchaddress1>>\r\n<<branches.branchaddress2>>\r\n<<branches.branchaddress3>>\r\n<<branches.branchcity>> <<branches.branchzip>>', 'email'),
34 ('reserves', 'HOLD', 'Hentemelding', 'Hentemelding', '<<branches.branchname>>\r\n<<branches.branchaddress1>>\r\n<<branches.branchaddress2>>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>\r\n<<borrowers.address>>\r\n<<borrowers.city>> <<borrowers.zipcode>>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>> <<borrowers.cardnumber>>\r\n\r\nDu har et reservert dokument som kan hentes fra  <<reserves.waitingdate>>:\r\n\r\nTittel: <<biblio.title>>\r\nForfatter: <<biblio.author>>\r\nEksemplar: <<items.copynumber>>\r\n', 'print'),
35 ('circulation','CHECKIN','Innlevering','Melding om innlevering','Følgende dokument har blitt innlevert:\r\n----\r\n<<biblio.title>>\r\n----\r\nVennlig hilsen\r\nBiblioteket', 'email'),
36 ('circulation','CHECKOUT','Utlån','Melding om utlån','Følgende dokument har blitt lånt ut:\r\n----\r\n<<biblio.title>>\r\n----\r\nVennlig hilsen\r\nBiblioteket', 'email'),
37 ('reserves', 'HOLDPLACED', 'Melding om reservasjon', 'Melding om reservasjon','Følgende dokument har blitt reservert : <<biblio.title>> (<<biblio.biblionumber>>) av <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>> (<<borrowers.cardnumber>>).', 'email'),
38 ('suggestions','ACCEPTED','Forslag godtatt', 'Innkjøpsforslag godtatt','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\nDu har foreslått at biblioteket kjøper inn <<suggestions.title>> av <<suggestions.author>>.\n\nBiblioteket har vurdert forslaget i dag. Dokumentet vil bli bestilt så fort det lar seg gjøre. Du vil få en ny melding når bestillingen er gjort, og når dokumentet ankommer biblioteket.\n\nEr det noe du lurer på, vennligst kontakt oss på <<branches.branchemail>>.\n\nVennlig hilsen,\n\n<<branches.branchname>>', 'email'),
39 ('suggestions','AVAILABLE','Foreslått dokument tilgjengelig', 'Foreslått dokument tilgjengelig','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\nDu har foreslått at biblioteket kjøper inn <<suggestions.title>> av <<suggestions.author>>.\n\nVi har gleden av å informere deg om at dokumentet nå er innlemmet i samlingen.\n\nEr det noe du lurer på, vennligst kontakt oss på <<branches.branchemail>>.\n\nVennlig hilsen,\n\n<<branches.branchname>>', 'email'),
40 ('suggestions','ORDERED','Innkjøpsforslag i bestilling', 'Innkjøpsforslag i bestilling','Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\nDu har foreslått at biblioteket kjøper inn <<suggestions.title>> av <<suggestions.author>>.\n\nVi har gleden av å informere deg om at dokumentet du foreslo nå er i bestilling.\n\nDu vil få en ny melding når dokumentet er tilgjengelig.\n\nEr det noe du lurer på, vennligst kontakt oss på <<branches.branchemail>>.\n\nVennlig hilsen,\n\n<<branches.branchname>>', 'email'),
41 ('suggestions','REJECTED','Innkjøpsforslag avslått', 'Innkjøpsforslag avslått','<<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\nDu har foreslått at biblioteket kjøper inn <<suggestions.title>> av <<suggestions.author>>.\n\nBiblioteket har vurdert innkjøpsforslaget ditt i dag, og bestemt seg for å ikke ta det til følge.\n\nBegrunnelse: <<suggestions.reason>>\n\nEr det noe du lurer på, vennligst kontakt oss på <<branches.branchemail>>.\n\nVennlig hilsen,\n\n<<branches.branchname>>', 'email'),
42 ('suggestions','TO_PROCESS','Notify budget owner', 'A suggestion is ready to be processed','Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\nA new suggestion is ready to be processed: <<suggestions.title>> by <<suggestions.author>>.\n\nThank you,\n\n<<branches.branchname>>', 'email'),
43 ('members', 'DISCHARGE', 'Discharge', 'Discharge for <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>', '<h1>Discharge</h1>\r\n\r\nThe library <<borrowers.branchcode>> certifies that the following borrower :\r\n\r\n    <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>\r\n   Cardnumber : <<borrowers.cardnumber>>\r\n\r\nreturned all his documents.', 'email');
44
45 INSERT INTO `letter` (module, code, name, title, content, is_html)
46 VALUES ('circulation','ISSUESLIP','Utlån','Utlån', '<h3><<branches.branchname>></h3>
47 Utlånt til <<borrowers.title>> <<borrowers.firstname>> <<borrowers.initials>> <<borrowers.surname>> <br />
48 (<<borrowers.cardnumber>>) <br />
49
50 <<today>><br />
51
52 <h4>Utlånt</h4>
53 <checkedout>
54 <p>
55 <<biblio.title>> <br />
56 Strekkode: <<items.barcode>><br />
57 Innleveringsfrist: <<issues.date_due>><br />
58 </p>
59 </checkedout>
60
61 <h4>Forfalte lån</h4>
62 <overdue>
63 <p>
64 <<biblio.title>> <br />
65 Strekkode: <<items.barcode>><br />
66 Innleveringsfrist: <<issues.date_due>><br />
67 </p>
68 </overdue>
69
70 <hr>
71
72 <h4 style="text-align: center; font-style:italic;">Nyheter</h4>
73 <news>
74 <div class="newsitem">
75 <h5 style="margin-bottom: 1px; margin-top: 1px"><b><<opac_news.title>></b></h5>
76 <p style="margin-bottom: 1px; margin-top: 1px"><<opac_news.new>></p>
77 <p class="newsfooter" style="font-size: 8pt; font-style:italic; margin-bottom: 1px; margin-top: 1px">Publisert <<opac_news.timestamp>></p>
78 <hr />
79 </div>
80 </news>', 1),
81 ('circulation','ISSUEQSLIP','Utlån (enkel)','Utlån (enkel)', '<h3><<branches.branchname>></h3>
82 Utlånt til <<borrowers.title>> <<borrowers.firstname>> <<borrowers.initials>> <<borrowers.surname>> <br />
83 (<<borrowers.cardnumber>>) <br />
84
85 <<today>><br />
86
87 <h4>Utlånt i dag</h4>
88 <checkedout>
89 <p>
90 <<biblio.title>> <br />
91 Strekkode: <<items.barcode>><br />
92 Innleveringsfrist: <<issues.date_due>><br />
93 </p>
94 </checkedout>', 1),
95 ('circulation','RESERVESLIP','Reservasjon','Reservasjon', '<h5>Dato: <<today>></h5>
96
97 <h3> Overfør til/Reservasjon hos <<branches.branchname>></h3>
98
99 <h3><<borrowers.surname>>, <<borrowers.firstname>></h3>
100
101 <ul>
102     <li><<borrowers.cardnumber>></li>
103     <li><<borrowers.phone>></li>
104     <li> <<borrowers.address>><br />
105          <<borrowers.address2>><br />
106          <<borrowers.city >>  <<borrowers.zipcode>>
107     </li>
108     <li><<borrowers.email>></li>
109 </ul>
110 <br />
111 <h3>RESERVERT</h3>
112 <h4><<biblio.title>></h4>
113 <h5><<biblio.author>></h5>
114 <ul>
115    <li><<items.barcode>></li>
116    <li><<items.itemcallnumber>></li>
117    <li><<reserves.waitingdate>></li>
118 </ul>
119 <p>Kommentarer:
120 <pre><<reserves.reservenotes>></pre>
121 </p>
122 ', 1),
123 ('circulation','TRANSFERSLIP','Overføringslapp','Overføringslapp', '<h5>Dato: <<today>></h5>
124
125 <h3>Overføres til <<branches.branchname>></h3>
126
127 <h3>EKSEMPLAR</h3>
128 <h4><<biblio.title>></h4>
129 <h5><<biblio.author>></h5>
130 <ul>
131    <li><<items.barcode>></li>
132    <li><<items.itemcallnumber>></li>
133 </ul>', 1);
134
135 INSERT INTO `letter` (`module`,`code`,`branchcode`,`name`,`is_html`,`title`,`content`)
136 VALUES (
137 'members',  'OPAC_REG_VERIFY',  '',  'Verifikasjon av egenregistrering i publikumskatalogen',  '1',  'Verifiser registreringen din',  'Hei!
138
139 D har blitt registrert som bruker av biblioteket. Verifiser epostadressen din ved å klikke på lenka nedenfor:
140
141 <<OPACBaseURL>>/cgi-bin/koha/opac-registration-verify.pl?token=<<borrower_modifications.verification_token>>
142
143 Dersom du ikke har bedt om å bli registret som bruker av biblioteket kan du se bort fra denne engangsmeldingen. Forespørselen vil snart gå ut på dato.'
144 );
145
146 INSERT INTO  letter (module, code, branchcode, name, is_html, title, content)
147 VALUES ('members', 'SHARE_INVITE', '', 'Invitation for sharing a list', '0', 'Share list <<listname>>', 'Dear patron,
148
149 One of our patrons, <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>, invites you to share a list <<listname>> in our library catalog.
150
151 To access this shared list, please click on the following URL or copy-and-paste it into your browser address bar.
152
153 <<shareurl>>
154
155 In case you are not a patron in our library or do not want to accept this invitation, please ignore this mail. Note also that this invitation expires within two weeks.
156
157 Thank you.
158
159 Your library.'
160 );
161 INSERT INTO  letter (module, code, branchcode, name, is_html, title, content)
162 VALUES ( 'members', 'SHARE_ACCEPT', '', 'Notification about an accepted share', '0', 'Share on list <<listname>> accepted', 'Dear patron,
163
164 We want to inform you that <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>> accepted your invitation to share your list <<listname>> in our library catalog.
165
166 Thank you.
167
168 Your library.'
169 );
170
171 INSERT INTO letter(module, code, branchcode, name, title, content, message_transport_type)
172 VALUES ('acquisition', 'ACQ_NOTIF_ON_RECEIV', '', 'Notification on receiving', 'Order received', 'Dear <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,\n\n The order <<aqorders.ordernumber>> (<<biblio.title>>) has been received.\n\nYour library.', 'email'),
173 ('members','MEMBERSHIP_EXPIRY','','Account expiration','Account expiration','Dear <<borrowers.title>> <<borrowers.firstname>> <<borrowers.surname>>,.\r\n\r\nYour library card will expire soon, on:\r\n\r\n<<borrowers.dateexpiry>>\r\n\r\nThank you,\r\n\r\nLibrarian\r\n\r\n<<branches.branchname>>','email');