import of the authorized values fails on the step 3 of the web-installation (ru-RU)
[koha.git] / installer / data / mysql / ru-RU / authorised_values / authorised_values_[LOST].csv.sql
1 INSERT INTO `authorised_values` (`id`, `category`, `authorised_value`, `lib`) VALUES (LAST_INSERT_ID( ) + 0,'LOST','0', '');
2
3 INSERT INTO `authorised_values` (`id`, `category`, `authorised_value`, `lib`) VALUES (LAST_INSERT_ID( ) + 1,'LOST','2','Длительная просрочка (утрачено)');
4
5 INSERT INTO `authorised_values` (`id`, `category`, `authorised_value`, `lib`) VALUES (LAST_INSERT_ID( ) + 2,'LOST','1','Утрачено');
6
7 INSERT INTO `authorised_values` (`id`, `category`, `authorised_value`, `lib`) VALUES (LAST_INSERT_ID( ) + 3,'LOST','3','Потеряны и заплачено за экземпляр');
8
9 INSERT INTO `authorised_values` (`id`, `category`, `authorised_value`, `lib`) VALUES (LAST_INSERT_ID( ) + 4,'LOST','5','Отсутствует при запросе на резервирование');
10
11 INSERT INTO `authorised_values` (`id`, `category`, `authorised_value`, `lib`) VALUES (LAST_INSERT_ID( ) + 5,'LOST','4','Отсутствует при инвентиризации');
12