Bug 11629: DBRev 3.17.00.007
authorGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Mon, 26 May 2014 03:28:46 +0000 (03:28 +0000)
committerGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Mon, 26 May 2014 03:28:46 +0000 (03:28 +0000)
commit0987f1670b31034a9398246fdc743b7ae2ce20a1
treece4e5bc10956f0a3d6498e882d624f1639fbf3d3
parente95c0bf7131bb715876d4d1761ab4b92d484523c
Bug 11629: DBRev 3.17.00.007

Signed-off-by: Galen Charlton <gmc@esilibrary.com>
installer/data/mysql/updatedatabase.pl
kohaversion.pl