Bug 10240: DBRev 3.13.00.027
authorGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Fri, 11 Oct 2013 00:37:04 +0000 (00:37 +0000)
committerGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Fri, 11 Oct 2013 01:57:05 +0000 (01:57 +0000)
commit280b0df19da1270afdcf74a5c852221eec9b71c4
tree7685cb66d6e2614730718439937db1a11b289902
parent57848b642bd60d9aade05d1c5b66784e9de28698
Bug 10240: DBRev 3.13.00.027

Signed-off-by: Galen Charlton <gmc@esilibrary.com>
installer/data/mysql/updatedatabase.pl
kohaversion.pl