Bug 10343: DBRev 3.13.00.007
authorGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Fri, 7 Jun 2013 17:06:36 +0000 (10:06 -0700)
committerGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Fri, 7 Jun 2013 17:06:36 +0000 (10:06 -0700)
commita588325ed67a551bb28fd2dd63b717c056360808
tree3ce401625bca6a3da5027ba5655b16af48581ddf
parent168cd232f869755f89bc7590c9d962e2cdc9db1d
Bug 10343: DBRev 3.13.00.007

Signed-off-by: Galen Charlton <gmc@esilibrary.com>
installer/data/mysql/updatedatabase.pl
kohaversion.pl