Bug 7567: DBRev 3.15.00.027
authorGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Mon, 7 Apr 2014 17:01:18 +0000 (17:01 +0000)
committerGalen Charlton <gmc@esilibrary.com>
Mon, 7 Apr 2014 18:14:20 +0000 (18:14 +0000)
commitd49ae54b953b50ffdbf0635f995c4e8a796fdd01
tree0a4cafa60f50c06e954e2f846a767334c8d1c82b
parent8d4d4550aa01645bb4f565857597b81a33f046c2
Bug 7567: DBRev 3.15.00.027

Signed-off-by: Galen Charlton <gmc@esilibrary.com>
installer/data/mysql/updatedatabase.pl
kohaversion.pl