Bug 10020: (RM followup) DBIx update
[koha.git] / Koha / Schema / Result / BorrowerModification.pm
2015-10-06 Tomas Cohen AraziBug 10020: (RM followup) DBIx update
2014-08-21 Tomas Cohen AraziBug 12781: DBIx::Class schema update 08/2014
2013-10-14 Galen CharltonBug 8798: (follow-up) update the DBIC schema class...
2013-10-14 Kyle M HallBug 8798: (follow-up) update schema files