Bug 11826: Use the XSLT handler in C4/XSLT module
[koha.git] / Koha / XSLT_Handler.pm
2014-05-26 Marcel de RooyBug 11826: Use the XSLT handler in C4/XSLT module
2014-05-26 Marcel de RooyBug 11826: Add XSLT handler object to Koha namespace