Bug 2060 follow-up DBRev & updatedatabase
[koha.git] / kohaversion.pl
2012-09-19 Paul PoulainBug 2060 follow-up DBRev & updatedatabase
2012-09-19 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_6448'
2012-09-19 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7993'
2012-09-19 Paul PoulainBug 7751 follow-up adding updatedatabase for sysprefs...
2012-09-19 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8597'
2012-09-19 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8597'
2012-09-19 Paul PoulainBug 5339 follow-up DBRev
2012-09-18 Paul PoulainBug 7993 follow-up DBRev number
2012-09-18 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_6151'
2012-09-18 Paul PoulainBug 8597 follow-up DBRev number
2012-09-18 Paul Poulainbug 8757 follow-up DBRev number
2012-09-17 Paul PoulainBug 6151 follow-up DBREv & removing useless `
2012-09-15 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7671'
2012-09-15 Paul PoulainBug 7671 follow-up DBRev number
2012-09-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8520'
2012-09-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7417'
2012-09-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8743'
2012-09-14 Paul PoulainBug 8002 follow-up for the follow-up, DBRev number
2012-09-13 Paul PoulainBug 4118 follow-up DBRev number
2012-09-13 Paul PoulainBug 7583 follow-up DBRev number
2012-09-13 Paul PoulainBug 7986 follow-up DBRev numbers
2012-09-13 Paul PoulainBug 3461 follow-up DBRev number
2012-09-13 Paul PoulainBug 8209 follow-up DBRev number
2012-09-13 Paul Poulainbug 8431 follow-up DBRev number
2012-09-12 Paul PoulainBug 5911 follow-up DBREv number
2012-09-12 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8251'
2012-09-07 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8408'
2012-09-07 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8204'
2012-09-05 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8550'
2012-09-05 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7613'
2012-09-05 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8293'
2012-09-05 Paul PoulainBug 7621 follow-up DBRev number
2012-09-03 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8440'
2012-09-03 Paul PoulainBug 7412 follow-up
2012-09-03 Paul PoulainBug 7412 follow-up
2012-09-03 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7805'
2012-09-03 Jared Camins-EsakovBug 8207 follow-up: correct typo in authority types
2012-09-03 Jared Camins-EsakovBug 8207 follow-up: correct typo in authority types
2012-09-03 Paul PoulainBug 8492 follow-up DBRev number
2012-08-29 Paul PoulainBug 8657 follow-up DBRev number
2012-08-29 Paul PoulainBug 8670 follow-up DBRev number
2012-08-28 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8268'
2012-08-03 Paul PoulainBug 8263 follow-up DBRev number
2012-08-02 Paul PoulainBug 6448 follow-up, DBrev number
2012-08-02 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_6720'
2012-08-01 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7955'
2012-08-01 Paul PoulainBug 8207 follow-up DBrev
2012-08-01 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8233'
2012-08-01 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8486'
2012-07-25 Paul PoulainBug 7420 follow-up DBRev number
2012-07-25 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7889'
2012-07-24 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8062'
2012-07-23 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8130'
2012-07-23 Paul PoulainBug 8083 follow-up DBRev number
2012-07-17 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7729'
2012-07-17 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_6720'
2012-07-16 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8251'
2012-07-13 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'jcamins/bug_8281_qa'
2012-07-13 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8315'
2012-07-10 Paul PoulainBug 7065 follow-up DBRev number
2012-07-06 Paul PoulainBug 7563 follow-up DBRev
2012-07-06 Jonathan DruartBug 8233 : SearchEngine: Add a Koha::SearchEngine module
2012-07-06 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7818'
2012-07-04 Paul PoulainBug 5981 follow-up DBrev number
2012-07-02 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8130'
2012-06-29 Paul PoulainBug 6557 follow-up DBRev number
2012-06-28 Paul PoulainBug 8130 follow-up DBRev number
2012-06-28 Paul PoulainBug 8205 follow-up DBRev number
2012-06-27 Paul PoulainBug 7304 followup DBRev number
2012-06-25 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7143'
2012-06-20 Paul PoulainBug 3708 follow-up DBRev number
2012-06-20 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_6634'
2012-06-20 Paul PoulainBug 6774 follow-up DBRev number
2012-06-20 Paul PoulainBug 7955 follow-up DBRev number
2012-06-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8092'
2012-06-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_5337'
2012-06-11 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_8092'
2012-06-10 Paul PoulainBug 4246 Follow-up updatedatabase
2012-06-10 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7747'
2012-06-10 Paul PoulainBug 7601 follow-up DBRev number
2012-06-10 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7936'
2012-06-09 Paul PoulainBug 7951 follow-up DBRev
2012-06-09 Paul PoulainBug 5337 DBRev number
2012-06-09 Paul Poulainbug 8167 follow-up: DBRev number
2012-05-28 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_6858'
2012-05-28 Paul PoulainBug 7792 follow-up DBRev number
2012-05-28 Paul PoulainBug 7794: follow-up DBRev number + removing UNIQUE...
2012-05-24 Paul PoulainBug 5795 follow-up, DBRev number
2012-05-24 Paul PoulainBug 7398 follow-up DBRev number
2012-05-24 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7178'
2012-05-24 Paul PoulainBug 7977 follow-up DBRev number
2012-05-15 Paul PoulainBug 5742 follow-up DB rev number
2012-05-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7178'
2012-05-14 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_5345'
2012-05-11 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_5345'
2012-05-11 Paul PoulainBug 7249 BDRev number
2012-05-07 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_3969'
2012-04-30 Paul PoulainBug 8002 follow-up to use 3.09 and MODIFY instead of...
2012-04-30 Paul PoulainMerge remote-tracking branch 'origin/new/bug_7849'
2012-04-23 Paul PoulainKoha 3.8.0 bump
next